Natuurlijk gezond, natuurlijk genezen

Werkwijze

Eerste consult is intake: duur:  ongeveer 1,5 uur

Vooraf aan het eerste consult, mail ik je een uitgebreide anamnese. Als ik deze enkele dagen voor het eerste consult digitaal van je ontvangen heb, kunnen we gericht aan de slag. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheid, stel ik het op prijs als je e.v. uitslagen van eerdere onderzoeken meeneemt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld laboratorium uitslagen of uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis. Slik je geneesmiddelen en/of voedingssupplementen? Dan is het ook raadzaam om deze mee te nemen.

Mogelijk is er aanvullend laboratoriumonderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen. Dit kan zijn op het gebied van bloed, urine, ontlasting (darmonderzoek), speeksel of haren. Ik weet waar je terecht kunt voor betrouwbaar onderzoek.

Op basis van al deze informatie stel ik een behandelplan op.

Ter voorbereiding op het 2de consult geef ik je aan het einde van het eerste consult voedingsrichtlijnen/adviezen mee. Deze kun je thuis op je gemak lezen. Tevens geef ik je een voedingsdagboek dat je digitaal kunt bijhouden en mij vooraf aan het volgende (2de) consult kunt mailen.

Volgende consulten:
2de consult:

We kijken hoe het tot nu toe gaat aan de hand van de afspraken van het 1ste consult.
We nemen vervolgens de voedingsrichtlijnen/adviezen door en het door jou ingevulde voedingsdagboek.

In de vervolgconsulten kijken we hoe het gaat en wat er e.v. bijgesteld moet worden. Het totaal aantal consulten is afhankelijk van de klachten.